background-1 background-2 background-3 background-4
Brand logo
Piruetka

ŠKOLA KORČUĽOVANIA

Škola korčuľovania Bratislava,Pezinok - Cenník kurzov

CENNÍK - Dúbravka

 

POČET ČLENOV

5-TÝŽDŇOVÝ KURZ

JEDNORAZOVÝ HOKEJOVÝ TRÉNING

 

1 osoba

50 € --- €

Korčuľovanie rodinný vstup

2-členná rodina

98 € --- €

3-členná rodina

144 € --- €

4-členná rodina

188 € --- €

5-členná rodina

230 €

--- €

Hokejový tréning

1-osoba

--- €

13 €

2-osoby

--- €

26 €

3-osoby

--- €

39 €

CENNÍK - Petržalka

 

POČET ČLENOV

6-TÝŽDŇOVÝ KURZ

 

1 osoba

60 €

Korčuľovanie rodinný vstup

2-členná rodina

118 €

3-členná rodina

174 €

4-členná rodina

228 €

5-členná rodina

285 €

CENNÍK - Pezinok

 

POČET ČLENOV

6-TÝŽDŇOVÝ KURZ

6-TÝŽDŇOVÝ INTENZÍVNY KURZ AB

 

1 osoba

60 €

117 €

Korčuľovanie rodinný vstup

2-členná rodina

118 €

232 €

3-členná rodina

174 €

342 €

4-členná rodina

228 €--- €

5-členná rodina

285 €

---€

Hokejový tréning

1-osoba

96 €

--- €

2-osoby

192 €

--- €

3-osoby

288 €

--- €

Cenník individuálnych hodín

Počas hodiny v kurze

 

Dúbravka

Petržalka

Pezinok

Pezinok Dvojhodinovka

Pezinok Individuálny hokejový tréning

 

1 osoba- (one to one) 29€

1 osoba- (one to one) 29€

1 osoba- (one to one) 29€

1 osoba- 54€ (2 x 60 minút)

1 osoba- (one to one) 30€

 

2 osoby- 39€

2 osoby- 39€

2 osoby- 39€

2 osoby- 74€ (2x 60 minút)

2 osoby- 40€

 

3 osoby- 45€

3 osoby- 45€

3 osoby- 45€

3 osoby- 85€ (2x 60 minút )

3 osoby- 46€

Počas hodín verejného korčuľovania

  1 osoba- 29€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 1 osoba- 29€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 1 osoba- 29€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 1 osoba- 54€ (2 x 60 minút) 1 osoba- 30€ (v cene aj vstup trénera na ľad)
  2 osoby- 39€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 2 osoby- 39€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 2 osoby- 39€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 2 osoby- 74€ (2x 60 minút) 2 osoba- 40€ (v cene aj vstup trénera na ľad)
  3 osoby- 45€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 3 osoby- 45€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 3 osoby- 45€ (v cene aj vstup trénera na ľad) 3 osoby- 85€ (2x 60 minút ) 3 osoba- 46€(v cene aj vstup trénera na ľad)

Zvýhodnené rodinné vstupy môžu využiť viacerí členovia z jednej rodiny(mama,otec,súrodenci)

Pri zakúpení kurzov pre viacerých rodinných príslušníkov si treba vybrať podľa počtu osôb, koľkí sa daného kurzu zúčastnia.

Pri pravidelnom záujme o individuálne hodiny počas hodín verejného korčuľovania ZĽAVY (platí pri kúpe aspoň troch hodín za mesiac pri platbe naraz za všetky hodiny.)

Realizácia platieb :

  • Jednorázová hodina : - platby na jednorázovú hodinu je možné ,realizovať len prostredníctvom úhrady na účet, najneskôr štyri dni pre začatím hodiny. Platby za jednorázové hodiny nevraciame a nie je možné si ich ani nahradiť.
  • Individuálna hodina:-platby je možné realizovať po dohode iba na účet.
  • 4-týždňové kurzy :-platby je možné realizovať aj na účet a to najneskôr štyri dni pred začatím kurzu ,neplatí pre Pezinok.
  • V Pezinku je možné platby realizovať len prostredníctvom úhrady na účet.

Prosíme platby realizovať na náš účet.

IBAN:SK2183300000002201059016

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Do poznámky trebe uviesť meno +priezvisko dieťaťa alebo dospelého +zimný štadión,ktorý ste uviedli v objednávke. Bez mena, priezviska a názvu štadióna v kolónke poznámky nie je možné platby spárovať.