Nezabudni na Captcha
   

OZNAM: Pozor zmena času!!!
V Pezinku: Dňa 9.5.2020.
kurz A od 13:45-14:45
kurz B od 15:00-16:00
Kurz Intenzivny AB od 13:45-16:00
Kurz Hokejovy od 15:00-16:00

Pozor! dňa 12.04.-Nekorčuľujeme (Veľká Noc)
Dospelý - obsadené Deti -obsadené
Ano Nie

*Oboznámil som sa a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokynmi ku kurzom, bezpečnostými podmienkami. Osobné údaje budú použité iba pre účely Piruetka.sk a nebudú poskytnuté žiadnim ďalším osobám. Ano:
*Účastník kurzov, odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zúčastňuje kurzov v Piruetke počas celej sezóny na vlastnú zodpovednosť, z vlastného rozhodnutia a za dieťa v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca. Ano:

Prosím potvrdte že nie ste robot!!

Zadajte počet ludí !!!
Zvoľte iný čas!