Nezabudni na Captcha
   
Pozor zmena času!!! Dňa 23.02.2020 korčuľujeme od 14:00 do 15:00
Dospelý - obsadené Deti -obsadené
Ano Nie

*Oboznámil som sa a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokynmi ku kurzom, bezpečnostými podmienkami. Osobné údaje budú použité iba pre účely Piruetka.sk a nebudú poskytnuté žiadnim ďalším osobám. Ano:
*Účastník kurzov, odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zúčastňuje kurzov v Piruetke počas celej sezóny na vlastnú zodpovednosť, z vlastného rozhodnutia a za dieťa v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca. Ano:

Prosím potvrdte že nie ste robot!!

Zadajte počet ludí !!!
Zvoľte iný čas!