Brand logo
Piruetka

ŠKOLA KORČUĽOVANIA

Škola korčuľovania Bratislava,Pezinok - Kódex správania

Kódex správania sa na zimnom štadióne počas kurzov

PIRUETKA_1
PIRUETKA_2
PIRUETKA_3